Gjeldende vedtekter_godkjent årsmøte 14.02.22

Vedtektene er endret i forhold til passivt medl.skap, som er fjernet. Erstattet i praksis av "permisjon", som gjelder ved opphold, men fortsatt betalende