Fra våre jubileer så langt....

Asker Mannskors historie

Dette er et kort sammendrag av vår historie, slik den er beskrevet av Alv Riise i vår 150 års jubileumsbok.

De viktigste hendelsene

 

 

 
 
I året 1851
ble Asker Mandssangforening stiftet på høsten, og er Bygde-Norge`s nest eldste kor. Det var mange sanginteresserte slekter i Asker på den tiden, og etter det første store landssangerstevnet som ble holdt i Asker i pinsen den 1. juni 1851, ble sangen, korene og mulighetene i Asker flittig diskutert blandt eldre og yngre i bygden.

I året 1853
deltok koret på sangerstevnet i Horten, pinsen 15. og 16. mai.

I året 1854
får koret sin første fane.
I "Drammens Sangforening 75 år" finner vi følgende: "17.mai dette år ble det holdt en mindre sangerfest på Blegerhaugen i Asker hvis sangforening nevnte dag inviet sin nye fane, og i den anledning hadde innbudt nabobygdenes sangforeninger".

I året 1856
deltok koret i et sangerstevne i Halden og gjorde seg fordelaktig bemerket både for sin sang og for enkelte medlemmers opptreden på talerstolen.

I året 1865
fikk Martin Wettre en gave som dirigent den 19. februar. Han hadde vært leder fra starten i 1851. Martin Wettre var bygdens ildsjel for musikk og særlig sang. Han dirigerte sangen i bygden utover til 1892, dvs i 41 år.

I året 1877
ble det holdt sangerstevne på Fjeldstadsletta. Her møttes bl.a. Tanumkvarteten under dirigent Behrens og kor fra Kristiania.

I året 1879
deltok koret ved avdukningen av Wergelandsstøtten i Studenterlunden 17. mai.
Koret tok inn på Andersens hotell i Akersgaten. Her sang de så gården ble full av folk.

I årene 1882 - 85
var Otto Valstad hjelpedirigent og vikar for Martin Wettre.

I året 1884
var Askerkorene på Enger i Sylling og sang sammen med Syllingkoret.

I årene 1885 - 92
var møtene sjeldne, men de sang alltid 17.mai.

I året 1892
7. juni ble det siste møtet i Wettres tid avholdt hos Erik Fusdal .
Den 21. september ble det avløsende koret stiftet og Karl Stenstad ansatt som dirigent. Asker Mandssangforenings fane fra 1854 ble umiddelbart etter overlevert det avløsende koret, Stenstadkoret.

I året 1897 - 98
sang ikke koret pga at Karl Stentad var syk.

I året 1900
sang stenstadkoret siste gang nyttårsnatt i Asker Kirke. Etter at Stenstad sluttet, ble nytt kor dannet av gamle og nye medlemmer, koret fikk navnet Asker Mandskor. Dirigent var Martin Andersen, Lindlandet.

I året 1906
ble igjen nytt kor stiftet den 7. juli, med nye og gamle medlemmer. Det nye koret tok navnet Asker Sangforening. I tiden som fulgte, ser vi av navnene at det var de gamle sangerfamilier som igjen ble de drivende kreftene.

I årene 1906 - 12
var lærer Gundelach, Slependen, dirigent. Han var drivende og avholdt, et fint menneske som satte sitt preg på koret Tiden som fulgte, ble kalt Gundelachtiden.

I årene 1922 - 24
var øvelsene mer eller mindre innstilt pga mangel på sopraner

I året 1924
ble det dannet en dobbeltkvartett med mannssangere fra Asker Sangforening.

I året 1925
den 13. november ble Asker Mannskvartet stiftet.

I året 1929
på generalforsamling den 5. oktober ble navnet endret til Asker Mannskor.

I året 1930
den 6. mars opptrer Asker Mannskor i Kringkastingen. Koret sang 6 gammelnederlandske frihetssanger fra 1626 med organist Ludvig Nielsen og sangeren Arne Heyerdahl som solister. Nederlands charge d`affairs sendte skriftlig takk for vellykket opptreden.

I årene 1933 - 35
var en down-periode for koret.

I året 1936
ble O.Chr. Berge dirigent for koret, og koret opptrådte flere ganger i Pipervikskirken hvor Berge var organist.

I året 1937
den 23. januar ble det avholdt fest for unge og gamle sangere i tidligere og daværende kor som bar Askernavnet. Det møtte 130 gjester av totalt 200 innbudte.

I året 1938
den 4. oktober ble dameklubben EKKO stiftet av fruene Kvisvik og Jørgensen.

I året 1939
den 4. juni hadde koret tur til Kongsvinger og holdt friluftskonsert i byparken sammen med Kongsvinger Mannskor.
Den 14. september fikk koret sin første pengegave fra Ekko. Kr. 50,- til avdrag på et harmonium. På kortet stod det "Ikke til svir og spell! Bare til avdrag på gjeld!"

I årene 1940 -45
skiftet korets virksomhet karakter. Øvelsene ble forsøkt drevet som før, men tanken bak ble å skaffe penger til krigens ofre og krigsrammede distrikter.

I året 1941
var det 90-års sangerjubileum for "Sangen i Asker".
På sangmøte den 10. november møtte Asker Sangforenings siste formann Karl Haugen og overleverte mannskorets formann, Peder Grændsen, sangforeningens midler, et beløp stort kr. 359,29 til trykking av festskrift i anledning 90 årsjubileet, samt protokoll fra 1906 og utover til oppbevaring.
Den 19. desember arrangertes jubileumskonsert i "Venskaben" og sangerfest i Asker Hotel.

I året 1945
deltok koret i en rekke arragementer bla. sanger-hilsen til Kongen, sangertog til slottet, tilstelninger og mottakelser. Som avslutning for året deltok koret i fakkeltog til Skaugum den 10. november da kronprinsfamilien kom tilbake til Skaugum.

I året 1947
den 15. mai, Kristhimmelfartsdag, deltok koret ved avdukningen av minnesmerket over de falne i Asker.br/>
I året 1949
begynnte forberedelsene til 100-års jubilèet.

I året 1951
3. juni holdt Asker Mannskor 100-års jubileumskonsert i Asker kirke for Akershus Sangerforbund sammen med
Christiania Haandverkersangforening
Studentenes sangforening
Handelstandens sangforening, Oslo
Drammen sangforening,
Haandverkernes sangforening, Drammen,

9. desember holdt Asker Mannskor sin egen 100-årsjubileumskonsert i Asker kirke. Konserten ble overvært av H.M.K. kronprins Olav i spissen for en fullsatt kirke.
Dameforeningen EKKO overrekker Asker Mannskor sin nye fane.

I året 1953
15. mai, synger Asker Mannskor i H.M.K. prinsesse Ragnhilds og skipsreder Erling Lorentzens bryllup i Asker kirke.

I året 1954
den 2. februar ble Asker Sangerforenings fane av 1854 overlevert Asker Museum .
17. juni deltar koret på innspilling av Alf Prøysens "Trost i taklampa" på Venskapen .

I året 1955
Kristhimmelfartsdag 19. mai ble det avduket et minnesmerke over Martin Wettre.
Koret feiret 30-års jubileum for reorganiseringen avkoret.

I året 1961
var koret med på forbundskosert på Høybråten.
30. april hadde koret utflukt til Tønsberg og sang i domkirken og på Fylkesykehuset.
19. november holdt koret 110-årsjubileum konsert i Asker Kirke.
25. november holdt koret 110-årsjubileums fest på Leangkollen.

I året 1964
hadde koret vårutflukt til Stavern.

I året 1966
gikk vårutflukten til Notodden.
15. april delta koret på forbundskonserten i Ingeniørenes Hus og opptrådde sammen med Asker Håndverkerkor. Dette gikk meget bra og mante til fortsatt samarbeid.

I året 1967
hadde koret tur til Hole på Ringerike.

I året 1968
20. mai deltok sangerne meget aktivt på Norges Døveforbunds aksjon " Vi bygger bro".
26. mai, under arrangementet "Sangens og Musikkens dag" i Heggedal, ble Peder Grændsen tildelt Norges Sangerforbunds hedersmedalje.

I året 1971
ble samarbeidet med Asker Mannskor, Asker Håndverkerkor og Heggedal Mannskor innledet. Etter samarbeidet ble antall kormedlemmer økt fra 28 til 43.
Asker Mannskor "arver" vennsakpsforbindelsen med Sindal Mandskor som kommer på besøk i Pinsen
Peder Grændsen fyller 80 år (15. april) og blir utnevnt til Asker Mannskors første æresmedlem.
120-årsjubileums konsert ble holdt i Asker Kirke og fest på Venskapen.

I året 1972
fikk Asker Mannskor, Asker Håndverkerkor og Heggedal Mannskor felles styre og komitèer.

I årene 1973 - 76
var svært hektiske år for koret med en rekke små og store arrangementer. Koret sang br a og ble stadig innbyd til å delta på forskellige steder.

I året 1976
holdt koret 125-årsjubileum konserter (2 i Asker og 2 i Bærum) og festmiddag (13.november) sammen med Sandvikens Mannskor som feiret 60-årsjubileum.