Styret 2022

 

 Leder:

Kaare Kleven
Tlf: 95275968
e-post: kaare.kleven@gmail.com

Nestleder:
Paul H. Heyerdahl
Telefon 90542313
e-post: paheye@frisurf.no

 
Sekretær: Permisjon fra 19.sept.2022. Trådt ut av styret
Terje Hopaneng
Tlf: 901 82 603
e-post: terjhop@online.no

Kasserer:
Ulf Westgaard
Tlf: 90112268
e-post: ulf.westgaard@gmail.com

Styremedlem:
Henrik Eie
Tlf: 91835172
e-post: heneie@online.no