Styret 2021

 

 

 

Leder:
Kaare Kleven
Tlf: 95275968
e-post: kaare.kleven@gmail.com

Nestleder:
Paul H. Heyerdahl
Telefon 90542313
e-post: paheye@frisurf.no

 
Sekretær:
Gunnar Dahl
Tlf: 66846653/90853944 
e-post: gunna-da@online.no

Kasserer:
Ulf Westgaard
Tlf: 90112268
e-post: ulf.westgaard@gmail.com

Styremedlem:
Henrik Eie
Tlf: 91835172
e-post: heneie@online.no