Syng med Asker Mannskor !

Asker Mannskor er stiftet i 1851 og er Bygde-Norges eldste kor og har vært en kulturbærer i Asker i over 170 år.
Vi er 22 aktive sangere. 

Vårt repertoar er variert. Tradisjonelle mannskorsanger hører naturligvis med. Fra Olaf Trygvason til Fagert er landet. Kirkelige sanger og salmer, Erik Bye sanger samt shanties og Evert Taube-sanger hører også med.

Noen av fordelen du får ved å synge i kor:
Påfyll av energi og glede! -og gi andre glede og god sangopplevelse.
Godt for kropp og sjel!
Bli med på sangøvelsene en periode uten forpliktelser! Vi har et godt sosialt miljø du vil like og morsomt på øvingene!
Vi øver hver mandag fra kl 19-20 i sesongene, som varer fra januar til ut i juni, og fra medio august til ca medio desember. Vi er et kor som holder konserter i hovedsak i Asker, på institusjoner, Innbyggertorg, Askerdager og er på festivaler etter lyst og ønsker fra medlemmene. Vi er ikke et «konkurransekor» men synger for lyst og glede, men med kvalitet!
Ønsker du opplæring?
Dirigenten vår holder kurs for alle nye medlemmer, etter deres behov og ønske, og også for de som vil ha påfyll og mere instruksjon underveis, men teoretisk og praktisk sangkunnskap og øving.
Om repertoaret:
Vi synger nytt og gammelt stoff, tradisjonelle mannsanger, shanties, viser av Erik Bye, Prøysen, Evert Taube, Bellmann og mange nyere sanger, med andre ord alt fra sakrale sanger til drikkeviser 😊!
Kontakt
Kaare Kleven tlf 952 75 968, e-post kaarekleven@gmail.com
Inger Farstad, tlf 458 82 766, e-post: ifarstad@online.no

Vi starter høsten med oppstartseminar på Asker Innbyggertorg lørdag 20.08 kl 10 0g vanlige øvelser på Landøya Ungdomsskole mandag 22.august kl. 1900.