Fra åpningen av torgdagene på Asker Torg 18.april 2009