Asker Mannskors repertoar
Repertoar våren 2018

REPERTOARLISTE VÅREN 2018

Solskinn og Sang

Gå til onkel

Skomværvalsen

Hildringstimen 

Away to Rio

Old Swansea Town

Homeward bound

Sacramento

Leave her Johnny

Long time ago

Vår beste dag

Fra Fjord og Fjære