Aktiviteter i Asker Mannskor
Aktiviteter høsten 2019


PROGRAM FOR HØSTEN 2019.

Vi starter høstsemesteret 2019 med øvelse mandag 19.august kl. 1900. Nye sangere ønskes velkomne.

21.september Askerdagen konsert kl. 1315 på utescenen foran Asker Kulturhus.

8.desember kl. 1800 "Mens vi venter" Adventkonsert i Asker Kirke sammen med flere kor fra Asker.