Fra øvelsen 14.03.11.
Fra venstre: Karsten Andersen, Bjarne Knoph, Per Chr. Wettre og Tor Bjørn Jensen.
Foto: KARL BRANAAS Budstikka.