17.05.09. Foran Minnestøtten over falne fra Asker i 2.verdenskrig.