Strømstad 30.04.16.
Fra Laholmen Hotell i.f.m. Valborgmässeafton.